Priser

Priser for ydelser:

Priser på mine ydelser er:

festsang A4 enkeltside…. kr 725
festsang A5 (4 sider)……. kr 850
festavis A4 enkeltside….. kr 980

Alle priser er inkl. moms

Alle kategorier digtet, renskrevet og i layout efter aftale og klar til kopiering.
Øvrige tilbud som måtte være afgivet gælder fra modtagelse af e-mail eller samtaledato i 8 dage.

Med venlig hilsen
Niels Møller

Eksempel på bryllupssang på nem melodi