festsange.com

Priser for ydelser:

Priser på mine ydelser er:

festsang A4 enkeltside…. kr 650
festsang A5 (4 sider)……. kr 750
festavis A4 enkeltside….. kr 950

Alle kategorier digtet, renskrevet og i layout efter aftale og klar til kopiering.
Øvrige tilbud som måtte være afgivet gælder fra modtagelse af e-mail eller samtaledato i 8 dage.

Med venlig hilsen
Niels Møller

Eksempel på bryllupssang på nem melodi

Festlige Festsange Forfattes Forrygende Friske