festsange.com

Priser

Pris

Priser for ydelser:

Priser på mine ydelser er:
festsang A4 enkeltside…. kr 550
festsang A5 (4 sider)……. kr 650
festavis A4 enkeltside….. kr 850

Alle kategorier digtet, renskrevet og i layout efter aftale og klar til kopiering.
Øvrige tilbud som måtte være afgivet gælder fra modtagelse af e-mail eller samtaledato i 8 dage.

Festlige Festsange Forfattes Forrygende Friske